FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA


Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana piti ra, ia Marie Baville, Papa’iparau Rahi Mono no te Tomitera Teitei e Tavanahau Haunui no Tuha’apae ma.

Mea na roto i te ‘oto rahi to te Peretiteni e to te mau mero o te ‘Āpo’ora’ahau ‘iteara’a atu i te fa’aru’e roara’a mai o John Taroanui Doom, i teie iho nei ahiahi no Noera, i roto i te 80 ra’a o tō’na matahiti. Ua ‘ere o Porinetia, i te hō’ē tino o te tamau noa i te vai i roto i te mau mana’o no tā’na mau tareni rarahi e te faufa’a i rave mai na.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni e hō’ē pae’au no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te ahiahi mahana pae ra, i roto i te tuatira’a i te ho’e tama’ara’a na te mau ta’ata e ‘āita to rātou e nohora’a tumu, i raro a’e i te fare ‘ie rahi i te Peretitenira’a no Porinetia farani.

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Tomitera Teitei, René Bidal, i te mahana piti ra, i te Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani (PUPF=CHPF), no te hō’ē tere hi’opo’a ti’apiti i roto i taua pū ra na te hau.

Ua hina’aro te Peretiteni e te ‘Āpo’ora’ahau e ha’apoupou maita’i ia Miss Tahiti, ia Vaea Ferrand, o tei haru mai i te mahana ma’a i ma’iri a’e nei i Montpellier, i te ti’ara’ a ‘Āpe’e piti no Miss Farani.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha iho nei, i te Taote Colin Tukuitonga, Fa’atere Rahi no te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o tei tere ‘ohipa mana mai i Porinetia farani nei, mai te 12 e tae atu i te 16 no titema nei