FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

E toru mau pupu no Tahiti nei o tei rave ato’a atu i te fa’arevara’a no te hoera’a va’a no Molokai Hoe i te tapati ra i Hawaii. I ni’a ite reni harura’a rē o tei fa’atu’ati ia Molokai e o Oahu, no te ateara’a e 60 kirometera, ua haru mai na pupu e toru ato’a ra i na ti’ara’a matamua e toru i ni’a i te potiuma, ma te ‘ore e vaiiho  iti noa’tu i te tahi noa a’e rē na te tahi è atu mau pupu o tei tata’u ato’a na.

Ma te ‘āpe’ehia’tu e te mau tepute, o Maina Sage e o Jean-Paul Tuaiva, ua fariihia mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana maha iho nei, i Paris, e te Fa’aterehaunui vahine no te mau Aramoana, o Ericka Bareigts. Ua nehenehe na roto i te mau ‘aitauira’a parau, i te fa’ahitihia mai te mau pu’eparau rarahi no Porinetia, no ni’a ihoa ra i te mau Fa’aaura’a no Papeete, te fa’arava’ira’a i te Papature ‘Ōtonomi, e aore ia, te Ture no ni’a i te ‘Aifaitora’a Mau.

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni, o Nuihau Laurey e na te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi, o Albert Solia, i te mahana toru ra, e te ‘Āfata no te mau Tu’ura’a e no te mau Tape’ara’a, i te hotera no Pomereu, i Paris.

Ua parauparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana piti ra, i New York, i mua i te 4 no te tomite a te Hau ‘Āmui (ONU).

Hou a’e ‘ōia a rave atu ai e rave rahi mau farereira’a e te mau ti’a no te Hau ‘Āmui (ONU) e no te mau fenua mero, ua ha’amata te Peretiteni Edouard Fritch i te mahana no monire iho nei i New York, na roto i te tau’aparauraa atu ia Tekau Frère. Te rave ra taua vahine porinetia ra i te ‘ōhipa na te ‘āmuitahira’a fa’aterera’ahau ‘ore Motu Matamua o te ha’a ra i te porotita no te  fa’ahotura’a a te mau Hau ‘Āmui no ni’ a i te mau Moana.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te mahana pae ra, i ni’a i te tahua Pater, i te mau Ti’a fa’atere no te ‘Ētaretia Porotetani Mā’ohi, no te fa’aineinera’a i te Rurura’a a te mau Vahine porotetani o te tupu i mua iti noa nei.