FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua fa’atere te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha, i te avatea mahana toru ra, i te horo’a fa’ahoura’a i te mau taviri Fare OPH. No reira, 13 mau ‘utuafare ‘api no Tahiti e no Moorea, o tei fana’o i to rātou mau taviri fare mai roto atu i te rima o te Fa’aterehau.

I te avatea mahana piti ra, ua tu’urima te Mono-peretiteni no Porinetia farani, o Nuihau Laurey e te Fa’atere Aramoana no te Pū Farani no te Fa’ahotura’a (PFF=AFD), o Fabrice Richy,  i te hō’ē horo’ara’a ‘aitarahura’a no te area faito e 3 miria toata farane (e 25 mirioni tara ‘euro) no te faī i te ‘Āfata terera’a faufa’a no te fa’ahotura’a 2016 a Porinetia farani.

I te po’ipo’i mahana piti ra, ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, i roto i te ‘Īritira’a i te Forum Matamua no te Fa’arava’ira’a Faufa’a a Porinetia farani, o te tupu mai te 11 e tae atu i te 12 no ‘ātopa 2016 i te hotera Le Méridien i Punaauia.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a e no te mau Tu’aro, o Nicole Sanquer-Fareata, i te monire ra, i te Peretitenira’a, i te feia ‘au no te Tahiti ‘Aura’a Tareni Orahia o te parahi nei i Tahiti nei i teie nei.

Na roto i te Rurura’anui fa’arava’ira’a faufa’a, ua tu’urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a, o Teva Rohfritsch, i teie iho nei monire, i te hō’ē fa’aaura’a ‘āpi no te mau ravera’a ‘ōhipa tapatana no te ‘ōpereperera’a i te horo’a a te Faremoni a ta Hau no te Fa’ahotura’a (Fhffarani Paturu faufa’a  monira’a) no te ‘Aitarahura’a Fare tama’ara’a e no te ‘Aitarahura’a Hotera, na te taiete ‘ōhipa na’ina’i e faito rarahi e na te mau hotera ‘utuafare fetii ihoa ra.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, te Mono-peretiteni Nuihau Laurey e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a, o Teva Rohfritsch, i teie iho nei po’ipo’i monire, i roto i te ‘īritira’a i te 2 ra’a no te Rurura’anui fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia farani, o tei tupu i te hotera Méridien no Punaauia i roto i te ta’ato’ara’a no te mahana iho nei no monire.