FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua putuputu te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau i teie iho nei mahana piti, i raro a’e i te Peretitenira’a a Edouard Fritch, i roto i te mau tuha’a motu no Matuita ma. I roto i te tuha’a matamua, ua vauvau te mau Fa’aterehau, i mua ato’a i te Tavana ‘Ōire Benoît Kautai e te mau ‘Auvaha no te ‘Āpo’ora’arahi o tei ‘āpe’e atu i taua Tomite Haufenua ra, i ta rātou mau parau fa’aarara’a no te mau tapura ‘ōhipa e te mau ‘ōpuara’a no ni’a i taua Ta’amotu ra. I muri mai, ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau i tā’na mau Fa’aotira’a mana.

Ma te arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, ua tamau noa atu a te Tomite Fa’aterera’a Fenua, i te monire ra, i te mau tere hi’opo’a na roto i te motu no Nuku Hiva, ma te ’āpe’ehia e te Tavana ’Ōire, o Benoit Kautai.

Ua hina’aro te Fa’atere Rahi vahine o te UICN (‘Āmuitahira’a no te Ao no te Parurura’a i te Natura), o Inger Andersen, na roto i te hō’ē ‘ēpitetore, e ha’apoupou maita’i mai i te Peretiteni Fritch no tā’na fa’aarara’a no te ha’amau i te tahi Area Moana Ti’ā’auhia i ni’a i te ta’ato’ara’a no Porinetia farani.

Ua ha’amata mai te Peretiteni Edouard Fritch e te ta’ato’ara’a no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, mai te mahana ma’a maira, i te hō’ē tere ‘ōhipa i Nuku Hiva e i Ua Pou. I muri a’e i to rātou fariira’ahia mai i te tahua taura’a manureva no te fenua metepara e te Tavana ‘Ōire Benoit Kautai e tā’na ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, ua tere ‘āmui atu rātou i Taioha’e.

I muri a’e piri i te ‘āva’e fa’aro’ora’a atu i te mau mana’o no te mau ti’a toro’a no te tuha’a fa’a’apura’a poeparau e na roto i te mau rurura’a ‘ōhipa, ua horo’a mai te CESC (‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i=AMTM) e tei reira ato’a te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a e no te Fa’arava’ira’a Faufa’a Ninamu, o Teva Rohfritsch, i te mahana maha ra, ma te mana’o hō’ē, i te mana’o farii i te ‘ōpuara’a Ture ‘Āi’a o te fa’ature ra i te mau tapura ‘ōhipa no te mau toro’a no ni’a i te fa’ahotura’a e te tapiho’ora’a i te mau hotu poe e parau i Porinetia farani nei.

Ua farerei atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, na roto i te tau’aparaura’a, ia François Jacq, Peretiteni-Fa’atere Rahi no IFREMER (Pū Farani no te ‘Ihi mā’imira’a no te Fa’ahotura’a i te Moana), o tei ‘āpe’ehia mai e Benoit Belliaeff, Fa’atere no te Pū IFREMER no Patitifa, pū o tei pū’ohu ‘āmui ra i te mau pū porinetia e niu-taratoni a taua pū ra.