FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

No te taera’a mai te Fa’aterehaunui vahine no te Ha’apiira’a Haunui, o Najat Vallaud-Belkacem, i te ahiahi mahana ma’a ra i te Peretitenira’a no Porinetia farani, e no te tu’urimara’a i te Fa’aaura’a ‘Āhuru Matahiti Haunui-Haufenua no te Ha’apiira’a, ua ‘ōrero mai te Peretiteni Edouard Fritch, e, i roto i te reira ua ‘iriti mai ‘ōia i te fa’anahora’a ha’apiira’a porinetia.

I te mahana ma’a ra, ua tamau noa’tu a te Fa’aterehaunui vahine no te Ha’apiira’a Haunui, no te Ha’apiira’a Teitei e no te ‘Ihi mā’imira’a, o Najat Vallaud-Belkacem, i tō’na mau tere na ni’a i te tahua, ma te haere atu na mua roa i te Fare Ha’apiira’a Tuarua no Ta’aone.

Ua tu’urima te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana pae ra, i te CCISM (Piha Tapiho’o Tapiha’a e no te mau Ha’a e Toro’a) i te hō’ē fa’aaura’a o te haere mai e paturu i te ha’amaura’a i te hō’ē Pū no te pupareni FACE (Pū Araira’a I te Ti’avarura’a = PAIT) i Porinetia farani nei.

Ua tere atu te Fa’aterehaunui vahine no te Ha’apiira’a Haunui, no te Ha’apiira’a Teitei e no te ‘Ihi mā’imira’a, o Najat Vallaud-Belkacem, i Huahine, no te hi’ora’a i te hō’ē Fare ha’apiira’a  e te hō’ē Fare Ha’apiira’a Pirituarua no taua motu ra e no te hi’ora’a i tei ravehia mai i te pae no te rorouira ‘ihiha’apiira’a.

I te pō mahana maha ra, ua tae mai te Faaterehaunui vahine no te Ha’apiira’a Haunui, no te Ha’apiira’a Teitei e no te ‘Ihi mā’imira’a, o Najat Vallaud-Belkacem, i Tahiti nei, o tei fariihia’tu e te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau.

I muri a’e i tō’na tere i Nuku Hiva, ua tamau atu te Tomite Haufenua arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch i tō’na tere ha’a’ati i Matuita ma i ni’a i te motu no Ua Pou i teie iho nei mahana toru. Ua ‘ōmuahia taua mahana farereira’a n ni’a i te uahu, na roto i te hō’ē fariira’a hanahana peutumu mau o tei ha’apa’ohia mai e te Tavana ‘Ōire Joseph Kaiha e tā’na ‘Āpo’ora’a ‘Ōire e tae noa’tu i te huira’atira e te mau tamari no te mau fare ha’apiira’a.