FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana piti ra, i roto i te fa’a no Titioro, i roto i te ‘ōro’a tu’ura’a i te ‘Ōfa’i tihi no te Tamaru Tū’arorau e no te ha’amaita’ira’a i te ‘aru natura no te tahua no Bain Loti, no te tapura ‘ōhipa no te mau ha’amaita’ira’a ruroa a’e i tapurahia e te ‘Ōire no Papeete, e te reira, no te ha’amaita’i atu a i te huru orara’a o te mau huira’atira e no te ha’amahuta i te ho’e fa’ahotura’a pautuutu maita’i no taua tuha’a ra. Ua tupu taua ‘ōro’a ra i mua ato’a ihoa i te aro o te Tavana ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard tane.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana toru ra, i roto i te fa’arevara’a no te 25 ra’a o te matahiti no te tata’ura’a hoera’a va’a rahi o tei tu’i te ro’o na te ao nei a « Hawaiki Nui Va’a », o te tupu nei i te mau Motu Raro Mata’i ma, mai te mahana toru 2 e tae noa’tu i te  mahana pae 4 no novema nei 2016.

No te taime matamua roa i Porinetia farani nei, ua tūorohia te piira’a ‘ōpuara’a no te fa’aāmuira’a atu i te mau ta’ata o te haere noa’tura i roto i te mau piha ‘ōhipa a te hau, i roto i te « hepetoma no te fa’a’apira’a i te terera’a ‘ohipa a te hau », ma te ani ia rātou ia horo’a mai i te tahi mau mana’o ‘āpi no ni’a i te parau tumu  « Ua hau atu a to’u ‘ite mataura’a i ta’u piha ‘ohipa na te hau »

 

Te Tau’aparaura’a i te ‘Avei’a no te ‘Āfata terera’a faufa’a no ni’a i te ‘Āfata metua a te Fenua no te matahiti 2017, ua tupu te reira i te po’ipo’i monire ra, i roto i te piha putuputura’a a te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani.

I roto i te putuputura’a no teie iho nei mahana maha, ua pahono atu te Peretiteni Edouard Fritch e te mau mero no ta’na ‘Āpo’ora’ahau i te mau uira’a a te mau ‘Auvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani

Ua tu’urima te Fa’aterehaunui vahine no te Ha’apiira’a Haunui, no te Ha’apiira’a Teitei e no te ‘Ihi mā’imira’a, o Najat Vallaud-Belkacem, e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te Fa’aaura’a ‘Āhuru Matahiti no ni’a i te Ha’apiira’a i ropu ia Porinetia farani e te Haunui.