FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpitihia atu e te Tomitera Teitei, o René Bidal, e te ta’ato’ara’a no te mau Mero no te ‘Āpo’ora’ahau, e te Fa’aterehau ihoa ra no te ‘Ea, o Patrick Howell, i te po’ipo’i mahana toru ra, i roto i te ‘ōro’a no te tu’ura’a i te ‘Ōfa’i Tihi no te Poro ‘āpi no te ‘Ea Manava (PEM=PSM), i ni’a i te tahua ti’ara’a no te fare utuutura’a ma’i tahito a te nu’u fa’ehau “Jean Prince” i Ta’aone.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea monire ra, ‘apitiha mai e te mau peretiteni no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani e no te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i, i roto i te fa’a’itera’a i te mau tapura ‘ōhipa no te fa’anahora’a i te hoho’a fa’atere i te ha’amaita’ira’a roro uira a Porinetia farani.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te ‘Ea e no te ‘Ihi mā’imira’a, o Patrick Howell, i te po’ipo’i mahana piti ra, i te Fare Ha’apiira’a Tuarua Toro’a Hotera i Punaauia, i roto i te ‘iritira’a i te 5 ra’a no te fa’anahora’a no te ‘Āpo’ora’a merohope a te ao no ni’a i te ‘Ihi rā’au tino e no te mau farereira’a matamua roa a te ao no te ‘Ihi rā’au tino no Patitifa, o te tupu i roto e toru mahana, mai te 22 e tae atu i te 24 no novema.

Na roto i te ‘ōro’a matauhia no te horo’ara’a i te  ‘Āu’a vaiho tamau no Hawaiki Nui Va’a i te Pū a te EDT, i Fa’a’a, i te mahana pae ra, i te avatea, ua pine ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Feti’a Hanahana no Tahiti Nui i ni’a i te pa’iouma no te ta’ata fa’aineine e ‘Aito no te hoera’a va’a, o Heiarii Mama.

Ua ‘īriti hanahana te Peretiteni Edouard  Fritch, i te mahana maha ra, ‘āpitihia atu e te Fa’aterehau no te Ha’amahuta i te Fa’arava’ira’a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te 7 ra’a no te fa’anahora’a no te Hepetoma o te Mono’i no Tahiti, o te tupu i te Fare Tauhiti Nui i Papeete.

I muri a’e  to rātou nohora’a atu na i Hao, i te tapati e monire ra, ua ‘āmui maoro mai te mau ti’a fa’atere n o Tahiti Nui Hotuma’a Moana i roto i te hō’ē putuputura’a ‘ōhipa maoro, o tei ha’amata mai te po’ipo’i mahana piti, i te Peretitenira’a, e te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a, o Teva Rohftitsch e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi a te Hau, o Albert Solia.