FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua farii atu te Peretteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i maana toru ra, i te Peretitenira’a, ia Carlos Schnaidt, Tomana no te Pahi Ha’apiira’a ra no Tirini o Esmeralda, o tei tape’a mai i Tahiti i te 7 e tae atu i te 10 no titema nei.

Ua ‘amui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou, i te po’ipo’i mahana piti ra, i piha’iiho i te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, i roto i te ‘iritira’a i te mau Rurura’a Rahi no te hamanira’a hoho’a hi’ofa’aro’o e no te mau hoho’a teata no te mau Aramoana, i te Peretitenira’a.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer Fareata, i te po’ipo’i mahana pae ra, i te Fare Ha’apiira’a Pirituarua no Papara, no te fa’ahanahanara’a i te 50 ra’a te matahiti o taua pū fare ha’apiira’a.

Ua mata’ita’i atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te ahiahi mahana maha ra, i te ‘iritira’a no te 12 ra’a no te fa’anahora’a o te Hura Tapairu. ‘Āhuru mā-piti matahiti i muri a’e i tō’na fa’atupura’ahia mai na, te Hura Tapairu, te hō’ē tata’ ura’a ‘Ori Tahiti, ua mara’a roa mai to’na faufa’a rahira’a i roto i te haere ‘a o te mau pupu ‘ori no Porinetia.

Ua vauvau te Fa’aterehau no te Ha’amahutara‘a Fa’arava’ira’ a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, i mua i te ‘Āpo’ora’ararahi no Porinetia farani, e 6 mau ‘ōpuara’a fa’aotira’a mana no ni’a i te ha’amanara’a e rave rahi mau fa’aaura’a no te autaipera’a fa’ata’ahia no ni’a i te roara’a e toru matahiti.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpitihia atu e te Tomitera Teitei, o René Bidal e te Papa’i parau tamau no Patitifa, te Ti’a mana ‘auvaha o Christian Lechervy, i te po’ipo’i mahana maha ra, i roto i te ‘Iritira’a i te 2 ra’a no te ‘Āpo’ora’a merohope a te mau ‘aivana’a no te ‘ihi, no te porotita, no te fa’arava’ira’a faufa’a piihia  « Te ‘Oteania o te nounouhia maira », o te tupu ra i te Fare Ha’apiira’a Tuatoru no Porinetia farani.