Mono-Peretītenira’a
Vice-Présidence de la Polynésie française (VP),
Ministre du budget, des finances, de la fonction publique, des énergies, de la santé et des solidarités.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i teie iho nei po’ipo’i mahana pae, i piha’iiho i te Tomitera Teitei i Porinetia farani, o René Bidal, i roto i te ‘ōro’a fariira’a i te tima hi’opo’a Bougainville.

I te avatea mahana piti ra, ua tu’urima te Mono-peretiteni no Porinetia farani, o Nuihau Laurey e te Fa’atere Aramoana no te Pū Farani no te Fa’ahotura’a (PFF=AFD), o Fabrice Richy,  i te hō’ē horo’ara’a ‘aitarahura’a no te area faito e 3 miria toata farane (e 25 mirioni tara ‘euro) no te faī i te ‘Āfata terera’a faufa’a no te fa’ahotura’a 2016 a Porinetia farani.

I te po’ipo’i mahana piti ra, ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, i roto i te ‘Īritira’a i te Forum Matamua no te Fa’arava’ira’a Faufa’a a Porinetia farani, o te tupu mai te 11 e tae atu i te 12 no ‘ātopa 2016 i te hotera Le Méridien i Punaauia.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, te Mono-peretiteni Nuihau Laurey e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a, o Teva Rohfritsch, i teie iho nei po’ipo’i monire, i roto i te ‘īritira’a i te 2 ra’a no te Rurura’anui fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia farani, o tei tupu i te hotera Méridien no Punaauia i roto i te ta’ato’ara’a no te mahana iho nei no monire.

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni, o Nuihau Laurey e na te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi, o Albert Solia, i te mahana toru ra, e te ‘Āfata no te mau Tu’ura’a e no te mau Tape’ara’a, i te hotera no Pomereu, i Paris.

Ua ‘āmui atu te  Peretiteni Edouar Fritch, te Mono-peretiteni Nuihau Laurey, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha, e te Fa’aterehau no te ‘Arutaimareva, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te po’ipo’i mahana pae ra, i roto i te fa’ahaerera’a i te mau tapura ‘ōhipa no te pū’ohura’a i te pupa reni no te utara’a uira no te motu no Tahiti, o tei fa’ahaerehia ma e te Totaiete no te Utara’a Itouira i Porinetia nei (TEP) i roto i te ‘āfa’a no Papeno’o.