Peretītenira’a

Na roto i te tamau noara’a i tō’na mau tere farerei na roto i te mau ’Ētaretia, ua tae atu te Peretiteni Edouard FRitch, i te ahiahi monire ra, ma te ’āpe’ehia atu na e rave rahi mau mero no te ’Āpo’ora’ahau, i te ’Evete, i roto i te aroa no te Mitioni, i Pape’ete.

 

I mua i te Arii ’Ēpikopo no te tiotete no Pape’ete, te Metua Jean-Pierre Cottanceau e te Metua Joël Aumeran, ua niuhia te tai’ora’a i te ’Evaneria i ni’a i te faufa’a no te parau horo’ahia no te hō’ēra’a te tahi e te tahi e tae  noa atu i te hō’ēra’a totiare. E tamau noa atu a te Peretiteni i tō’na mau tere farereira’a i te mau ’Ētaretia a tera e tera Fa’aro’o i te mau mahana e haere mai nei.