Peretītenira’a

Ua ‘ite te ‘Āpo’ora’ahau i te anira’a a te ta’atira’a Te Ti’a Ara no ni’a i te fa’a‘orera’ahia te mau fa’anahora’ a ratio na roto i te mau reni rōroa (ripene AM).

 

Ua maramarama maita’i te ‘Āpo’ora’ahau i te mau mana’ona’ora’a a te ta’atira’a e tae noa’tu i to te mau huira’atira no te mau motu atea.

 

O te reira ato’a te mana’o o te Tomitera Teitei, na roto i ta’na i rave, ma te fa’ataere ‘ore, ua ani a’e atu na te Peretiteni no Porinetia farani, ia Delphine Ernotte, Peretiteni vahine no Farani ‘Āfata Teata, no te ani atu ia’na ia hi’o fa’ahou i ta’na fa’aotira’a.

 

Na roto i te pararera’a iho hiro’a fenua o Porinetia farani, ’ēita te tahi mau motu atea e nehenehe e haru i te mau fa’anahora ’a ratio reni poto (ripene FM).

 

Na te ripene AM i tape’a noa mai i te taura totiare, e ei faura’o ihoa ra no te mau poro’i fa’aarara’a ‘ati, ia fatata atu ihoa te mau mata’i rorofa’i e aore ra te tahi è atu mau ‘ati natura.

 

Na roto i te tareni no te nuna’a o tei horo’ahia atu i roto ia’na, e mea titauhia te pupu Farani ‘Āfata Teata ia ha’afaufa’a i te mau ti’ara’a iho hiro’a fenua o Porinetia farani e ia vaiiho noa i te reira mauha’a horo’ara’a parau ‘api ‘otahi e faufa’a rahi no te mau huira’atira ateatea.