Peretītenira’a

Mea na roto i te ‘oto rahi to te Peretiteni e to te mau mero o te ‘Āpo’ora’ahau ‘iteara’a atu i te fa’aru’e roara’a mai o John Taroanui Doom, i teie iho nei ahiahi no Noera, i roto i te 80 ra’a o tō’na matahiti. Ua ‘ere o Porinetia, i te hō’ē tino o te tamau noa i te vai i roto i te mau mana’o no tā’na mau tareni rarahi e te faufa’a i rave mai na.

 

Ta’ata no te ta’ere e no te mau ti’aturira’a papu, ua tavini mai na o John Taroanui Doom, i roto i te ta’ato’ara’a no tō’na orara’a i te mau ta’ata porinetia. Fanauhia i te matahiti 1936 i Tubuai, ua ‘ite mata roa na ‘ōia i te matahiti 1966, i te pupuhi matamuara’ahia te tupita ‘atomi matamua roa. Ua vai noa mai te reira i roto i tō’na orara’a pa’ato’a. Mero pautuutu i roto i te ’Ētaretia porotetani, ua riro mai na ’ōia ei Ti’atono i te matahiti 1962 ra, e i muri mai, i te matahiti 1971, ua riro mai ’ōia ei Papa’i Parau Rahi no te ’Ētaretia Porotetani no Porinetia farani e ei Ha’apa’o Faufaa Rahi ato’a. I te matahiti 2001, ua ha’amau mai ‘ōia e o Roland Oldham e o Bruno Barillot i te ta’atira’a Moruroa e Tātou.

 

Ua ‘ie papu ato’ahia mai na o John Taroanui Doom no tā’na mau tauto’ora’a no te paruru i e mau reo porinetia. Nā’na e o Maco Tevane i ha’amau mai na i te Fare Vana’a no Tahiti, e ua riro mai ‘ōia ei Peretiteni no taua Pū ra i te matahiti 2012, e ua riro mai ‘ōia ei matini no te mau ‘ōpuara’a a te Fare Vana’a, na roto ihoa ra i te nene’ira’ahia te mau Fa’atoro parau e te mau retite. Ua riro ato’a na o John Taroanui Doom ei mero ‘ōhipa itoito no te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i (CESC).

 

Ma te ti’aturira’a papu, tera ra, ma te fa’a’oroma’i e te fa’atura i te ta’ato’ara’a, ua pupu na o John Taroanui Doom i te ta’ato’ara’a no tō’na orara’a no te mau ta’ata porinetia. Ua riro na ‘ōia ei ta’ata huru ta’ata mau, o tei here i te nuna’a porinetia, i tā’na ta’ere e i tō’na mau reo. Ua vaiiho mai ‘ōia i roto i tei ‘ite  na ia’na, i te mana’ora’a no te hō’ē ta’ata maita’i e te maru rahi, tō’na varua matara e tō’na mana’o papu.

 

O Porinetia ta’ato’a teie e ta’i ‘oto nei i teie mahana i te hō’ē ta’ata ro’o rahi maita’i, i te hō’ē ta’ata pa’ari mau, i te hō’ē arata’i. I tō’na ‘utuafare fetii, te fa’atae atu nei te ‘Āpo’ora’ahau i tō’na tapa’o aroha paraumau.