Peretītenira’a

Ua ‘āmui atu te Peretiteni e hō’ē pae’au no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te ahiahi mahana pae ra, i roto i te tuatira’a i te ho’e tama’ara’a na te mau ta’ata e ‘āita to rātou e nohora’a tumu, i raro a’e i te fare ‘ie rahi i te Peretitenira’a no Porinetia farani.

 

Piri i te 250 rahira’a ta’ata o tei titau manihinihia i te Peretitenira’a no te reira tama’ara’a. Na te Peretiteni iho i fa’ahaere i te mau titaura’a, ma te ‘āpitihia mai na e rave rahi mau Ti’a mana e mau Ta’atira’a o te ha’a nei no te feia e ‘āita to rātou e nohora’a tumu, mai te ta’atira’a Te Torea ihoa ra, o Maiana Bambridge, te Metua Christophe e ta’na pupu tamoni ‘ore, te Pupu no Malte, Caritas e te Tataura ‘Ura.

 

Na roto i taua tama’ara’a ra, ua hina’aro te Peretiteni e te ‘Āpo’ora’ahau e fa’a’ite i to rātou autahira’a e te feia o tei ro’ohia e te mau fifi fa’arava’ira’a faufa’a ma te ha’apapu noa atu a, e tamau noa o Porinetia farani i tā’na mau tare ni ia ‘āhune noa tātou.