Peretītenira’a

Ua fa’atae te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i tā’na mau poro’i fa’atau  aroha i te huira’atira. 

 

 

 

E tō'u nuna'a here, Ia ora na i roto i te aroha o to tātou Atua.

Teie o 2 016, e fa'aineine nei i te reva. E aha ia te huru no te fanora'a o to tātou va'a tauati i roto i teie matahiti 'āpi 2 017 ?

I te 'ōmuara'a no titema nei, ua horo'a mai o Moody's i ta tātou nota, 'ōia ho'i, e BBB+. E faufa’a to roto i to tātou va’a tauati.

Ua tupu fa'ahou te ti'aturira'a, i roto i te mau fare moni rarahi, i roto i te Haunui, i roto ia 'Europa, i roto i te mau fenua no Patitifa, o tei farii ia tātou ei fenua merohope i roto i te FORUM, e ua fa'atura mai te Hau 'Āmui ia tātou. Ua turama fa’ahouhia to tātou va'atauati e te mori matie.

Ua oti ta tātou 'āfata terera'a faufa'a no 2 017 i te mā'iti manahia i te 'ōmuara'a no titema nei. E aha to roto ?

Te parau ia o to tātou Fenua, ia hotu e ia 'ahune.

Ua faanaho hia i te haamama-raa tute, ia tihepu te mau Taiete i te feia rave ‘ōhipa.

No 'ōutou e te feia metua, ua  fa’a’orehia te mau tute i ni’a i te ‘ahu e te mau puta ha’apiira’a..

No 'ōutou e a tahi ra a fa’aea ‘utuafare ai, e tauturuhia ‘ōutou no te patu e aore ia, no te ho’o mai hō’ē fare no ‘ōutou.

No ‘ōutou e te feia ‘imi ‘ōhipa, ua tapirihia i piha’iiho i te CAE, te mau ‘ōhipa tauturuhia, e 4 miria no te amo i te reira.

No ‘ōutou e te mau ‘utuafare e ‘āita e nohora’a, e 9 miria no te patu aore ra no te tatai, hau atu i te 1 600 rahira’a nohora’a.

Ua fa’ata’ahia e 850 mirioni no te tauturu ia ‘ōutou e te mau ’utuafare rava’ai ’ore no te ‘aufau i to ‘ōutou moni tarahu fare.

Ua ha’amara’ahia te faito faufa’a o ta tātou RSPF, i ni’a i te 28 miria. Hau i te 40 miria o tei fa’ata’ahia, no te tōtiare e no te ‘utuafare fetii.

Teie ra, ua hina’aro mātou e ia vai roa to ‘ōutou pu’e orara’a, na roto i te araira’a i te inu rahi i te vaiharo tuhituhi e te ava, te puhipuhi rahi i te ‘ava’ava, na roto i te ha’amara’ara’a i to rātou mau moniho’o.

’Aita matou i hau ia ’outou. ’Aita ’outou i iti ia matou. Ia tauturu tatou ia tatou te tahi i te tahi. Ta tātou fā hō’ē roa, ia mauruuru e ia ha'amaita'i mai ‘ōutou e ta tātou mau hua’ai, i te 'ānanahi o ta mātou e fa'aineine atu no ‘ōutou, i roto i te maita’i, te fana’o, te hau, te hotu e te ‘ahune.

Noa’tu e ‘o vai o ‘ōutou na, tei roto anei i te mau fare utuutura’a ma’i, tei roto i te mau fare tape’ara’a, tei te atea-è i to ‘ōutou mau ‘utuafare : « Ia ha’amaita’i mai Iehova Tapaota ia tātou, e ia tia’i mai ia tātou ».

Ia faa ana ana mai Iehova i te maramarama o tona mata i nia ia outou e ia aroha mai ia outou.

Ia ora na i teie Matahiti ‘Āpi 2 017