Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha iho nei, i te Taote Colin Tukuitonga, Fa’atere Rahi no te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, o tei tere ‘ohipa mana mai i Porinetia farani nei, mai te 12 e tae atu i te 16 no titema nei

 

E mero o Porinetia farani no taua ‘Āmuitahira’a ra mai te 1 983 maira. Te tere hope’a no te hō’ē mero no taua ‘Āmuitahira’a ra i te fenua nei, i te matahiti 2009 ra ia.

 

Ua hina’aro te Fa’atere Rahi e tere na roto i te mau Fenua mero ato’a no te hi’opo’a i te tupu hō’ē maita’ira’a te tapura ‘ōhipa a te ‘Āmuitahira’a i rotopu i tō’na mau mero. No te reira tumu ‘ōia i mā’iri a’e nei i tere atu ai i te mau Motu Raroto’a ma e i Samoa, e ua vai noa ra i roto i tō’na mafatu te hina’aro e tere mai e hi’o ia Porinetia farani e te reira, no te ha’apa’ari fa’ahoura’ a i te mau taura’a tā’amu i rotopu i taua ‘Āmuitahira’a ra e te Fenua nei.

 

No Porinetia farani, ua hina’aro ‘ōia e hi’opo’a i te fa’a’ohipara’ahia te tapura ‘ōhipa I.N.T.E.G.R.E. (Hina’aro no te mau  Fenua no te Ti’a’aura’a Tuha’a fenua e no te ‘Ārutaimareva=HTFTTFA), na roto i te ho’e tere i ni’a i te tuha’a no ‘Opunohu, i Moorea.

 

I roto i te mau tau’aparaura’a e te ‘Āpo’ora’ahau, ua ‘ite te Fa’atere Rahi o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa, i te tapura ‘ōhipa i arata’ihia mai e te Haufenua i roto i te mau tuha’a no te ‘E a, no te Ti’ara’a o te Vahine, no te Rava’aira’a e no te tuha’a no te ‘Ihi ‘imira’a. U nati ‘ōia i ni’a i te ‘imira’a i te mau poro maita’i roa a’e o te ti’a e tapurahia i roto i te mau autaipera’a tuha’a fenua.

 

I roto i taua tau’aparaura’a ra e te Peretiteni, e i roto i te pae no te tuha’a paturu a te  Haufenua i te hotura’a pu’etau hope ‘ore no taua tuha’a fenua ra, e rave rahi mau ‘ōpuara’a no te autaipera’a o tei fa’ahitihia.

 

Ua fa’a’ite ato’a atu te Peretiteni i to’na ‘ana’anatae no te fa’arava’i fa’ahou atu a i te papature o te vahine i roto i te tōtaiete (ia fa’a’aifaitohia te ‘āpapara’ a tane-vahine, te ‘arora’a i te mau hamani ‘inora’a i te mau vahine), e no te fa’atiani i te hō’ē orara’a ma’ima’i ‘ore  na roto i te ‘arora’a i te ma’i poria.