Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āua ha’a’atihia e ta’na ‘Āpo’ora’ahau, i te po’ipo’i mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i te mau Tavana ‘Ōire no Porinetia farani, no te hō’ē mahana farereira’a e ‘aitauira’a mana’o, fa’atupuhia no te torura’a o te matahiti mutu ‘ore. Ua tae ato’ a mai i roto i taua farereira’a ra te Tomitera Teitei, René Bidal, te To’ofa vahine Lana Tetuanui, te Tepute vahine Maina Sage, e te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Marcel Tuihani.

 

I roto i ta’na ‘orerora’a, ua fa’aha’amana’o te Peretiteni e ua riro taua farereira’a nō’na ei rave’a no te tamau noara’a i te tau’aparaura’a e te ha’amaramaramara’a no ni’a i te mau parau rarahi, na mua roa o te mau ‘Ōire. I te matahiti i mā’iri a’ e nei, ua ha’a tumu na te ‘Āpo’ora’ahau e te mau ti’a mā’itihia i ni’a i te ture no te mau matete a te hau o te fa’a’ōhipahia no te mau ‘Ōire porinetia. Te ‘ōpuara’a Ture ‘Āi’a o te ha’amauhia, i ni’a i te reira, e nehenehe ai te ‘Āmuitahira’a no te Fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire (AFO=SPC) e ua fafa ato’ahia’tu te na ‘Ōire no Fa’a‘a e no ‘Arue, o te hi’opo’ahia’tu i mua iti noa nei i roto i te tomite a te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani. E tupu te tu’ura’a i te reira Ture i mua i te mau ‘Auvaha i roto i te ‘Āpo’ora’arahi i roto i te hō’ē Putuputura’a ta’a-è i te ‘ōmuara’a no te matahiti ‘āpi. Ua fa’aauhia e ha’amanaia te reira Ture ‘Āi’a taere roa, i te 1 no tetepa 2017, no Porinetia farani e tō’na mau pū ‘ōhipa a te hau, i te taere roara’a, i te 1 no tenuare 2018, no te mau ‘ Ōire.

 

« Taua fa’a’ohipara’a fa’ataime taerehia ra e nehenehe ia ‘ōia, i te tahi pae, e horo’a i te taime i te mau ‘Ōire no te rave i te mau fa’anahora’a e hina’arohia no te fa’atanotanora’a e no te fa’aaura’a ia au i te mau titaura’a e i te fa’aterera’ahau a te Haufenua ‘ānitihia e te Haunui e te mau pū ‘ōhipa a te hau a te mau ‘Ōire fa’aineinehia e ha’amau i te mau fa’anahora’a no te mape’e tanora’a ihoara i te pae no te ha’apiipiira’a »o ta te Peretiteni ia i ha’apapu mai.

 

I roto i taua mahana ra, ua ti’ati’a mai te mau Mero no te ‘Āpo’ora’ahau e tae noa’tu i te mau Ra’atira no te piha ‘ōhipa a te hau, te tahi i muri mai i te tahi, no te ha’amaramarama i te mau Tavana ‘Ōire, i ni’a i te tahi è atu, i te ‘Āfata no te Āutahira’a a Porinetia farani, te hoho’a arata’i no te mau utara’a na roto i te mau motu, te nohora’a e te parau no te fenua, e aore a ia, te fa’atutera’a ‘ōire. Ua ho’i fa’ahou mai te Peretitenii ni’a i te mau tauturu faufa’a moni a te Haufenua na te mau ‘Ōire, o tei fa’ata’ahia i roto i te ‘Āfata terera’a faufa’a o tei mā’iti mana noahia mai nei e te ‘Āpo’ora’arahi no 2017. « E fana’o te mau ‘Ōire i te 2017 i mua nei i te mau fa’aho’ira’a faufa’a moni hau faufa’a rahi mau », o ta te Peretiteni ia i ha’apapu mai.

 

‘Ōia mau, te vaira i roto i te ‘Āfata terera’a faufa’a 2017 te arata’i fa’ahoura’a i te mau tuha’a moni fa’ata’ahiano te mau tata’ura’a faufa’a moni a te DDC (Tomite no te Fa’ahotu i te mau ’Oire=TFO), i ni’a i te faito 1,450 miria toata farane ’āre’a i teie iho nei matahiti 2016, tei ni’a noa ia i te 1,3 miria toata farane. Tae noa’tu, i te hō’ē tauturu ta’a-è e 700 mirioni toata farane o tei tape’a noahia mai a no te mau pu’eparau no te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a no te tapura ‘ōhipa no 2017. Hau atu i te reira, te hō’ē fa’atupura’a tapura ‘ōhipa fa’ati’ahia i ni’a i te faito e 500 mirioni toata farane o tei ha’amau a’e na hia mai i te 2016 iho nei no te Fa’aaura’a no te Ha’apuai Fa’ahoura’a i te mau Tuha’a no te Parurura’a (CRSD).

 

I muri a’e i tō’na vauvaura’a mai i te fa’aherera’ahia e te mara’ara’a o te ‘uputa rorouira a te mau piha ‘ōhipa a te hau e tā’na na ‘āfata teata-tavinira’a matamua roa e 5, ua fa’ahiti mai o Edouard Fritch i tō’na hina’aro ia tupu te ‘aifaitora’a no te ‘ora’a i roto i te tahua rorouira, e te reira, no te fa’a’ohie i te mau tareni e te ōra’a i roto i te mau piha ‘ōhipa a te hau, no te mau huira’atira ihoa no te mau motu atea.

 

« Te ha’amaura’a i te ho’e niuniu na raro i te moana o te haere atu na roto i te mau motu Tuamotu ma e tae roa’tu i Matuita mā, o te nehenehe, i te tahi pae, e nati ti’a 10 mau motu no Tuamotu e no Matuita mā i ni’a i taua niuniu ra e i te tahi atu pae, i ‘eie to’oiva mau motu no Tuamotu mā e no Matuita mā e fana’o i te hō’ēpuai tata’i ‘ahuruhia te puai », o ta te Peretiteni ia i ha’apapu mai. Te faufa’a no te reira tapura ‘ohipa, teini’a ia i te 6 miria toata farane. Ua fa’ahaerehia te horo’ara’a matete no te tu’ura’a i te reira niuniu, taua hepetoma i teie nei, e te Pū Farerata e Taniuniura’a (PFT=OPT). E ha’amatahia taua niuniu ra i te fa’a’ohipahia i te hope’a no 2018.

 

E mea faufa’a ia ‘āmui te ‘Āpo’ora’ahau e te mau ‘Ōire i to rātou mau puai e ta rātou mau rave’a no te fa’ahotu i te Fenua, na roto ato’a i te mau tauturu a te mau ‘Āuvaha no te na ‘Āpo’ora’a Teitei, te mau Tepute e te mau To’ofa, o ta te Peretiteni ato’a ia i ha’apapu mai.