Peretītenira’a

Ua titau manihini atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te tahara’a no te mahana maha ra, i te mau Tavana ‘Ōire rau ato’a no Tuamotu-Ma’areva no te ‘aitau’aparau no ni’a i te tuha’a no te uru ha’ari.

 

I muri a’e i te vauvaura’ahia’tu te mau fa’anahora’a o tei fa’a’ōhipahia mai e Porinetia farani no te fa’ahotu i te uru ha’ari (pene no te puha, te mau tauturu no te fa’ahotu i te fa’a’apura’a, te mau paturura’a ‘ihi rave’a i te mau ta’atira’a o te ‘ōhipa ra i roto i te fa’a’apu faa’apira’a i te uru ha’ari, te horo’ara’a i te mau ohi tumu ha’ari), ua ravehia mai na te hi’opo’ara’a i te mau ti’ara’a no te uru ha’ari, ‘inaha tei rorto i taua mau motu aruaru ra te ‘ā’anora’ a fa’a’apu uru ha’ari, o tei oti i te ravehia mai.

 

E rave rahi te mau parau rarahi o tei horo’ahia mai e te mau ti’a mā’itihia ma te tauahi i ni’a i te mau titaura’a a te SDR (Piha Fa’ahotu i te Fa’aapu) i roto i te mau motu atea, tera ra, i te mau fifi ato’a no te fenua.

 

Ua riro ato’a taua farereira’a ra ei taime no te fa’ahiti ato’a mai i te mau hotu no roto mai i te tumu ha’ari, e, te parau ihoa ra, no te hinu ha’ari ‘ano’i ‘ore. I te mea, e rave rahi mau fatu ‘ōpuara’a o te taviri maira i taua hinu ra, ua fa’a’ite atu te Peretiteni i te mau Tavana ‘Ōire, e te ravehia nei te tahi tareni no te fa’aoti i te hō’ē huru puta no te mau ‘uta’a, ia nehenehe i roto i te hō’ē taime poto, ia fa’aoti manahia te hō’ē fa’a’itera’ a mana no te maita’ira’a no te vahi no reira te hinu, o te piihia SIQO, mai te IGP (Fa’a’itera’a Iho hiro’a fenua paruruhia) e aore ra (piira’a no te vahi no reira mai hi’opo’ahia).