Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana maha ra, i te Peretitenira’a, ia Sherry Wang vahine, o tei ‘āpe’ehia mai e Robert Wan. Te rave ra o Wang vahine i te ‘ōhipa i roto i te ao no te faufa’ a moni i Shanghai.

 

Te hina’aro ra ‘ōia e ha’amau i te hō’ē tōtaiete i Taina, ma te autaipe e o Robert Wan, no te tapiho’ora’a i te poe no Tahiti i roto i taua fenua ra. Ta’a è noa’tu tō’na ha’afaufa’a i te poe no Tahiti, ua ineine ato’a o Wang vahine no te fa’atiani i te mau ‘ona tinito i Porinetia, na roto i tō’na matau rahira’ahia i rotopu i te mau fa’atere taiete ‘ōhipa rarahi.

 

I ni’a i teie tuha’a hope’a, ua maoro te tau’aparaura’a i ni’a i te parau no te parau mana no te nehenehera’a e haere i roto i te hō’ē fenua o te horo’ahia na te mau ‘ona tinito ato’a.