Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i maana toru ra, i te Peretitenira’a, ia Carlos Schnaidt, Tomana no te Pahi Ha’apiira’a ra no Tirini o Esmeralda, o tei tape’a mai i Tahiti i te 7 e tae atu i te 10 no titema nei.

 

I roto i taua tau’aparaura’a ra, ua ha’apapu mai te Tomana Schnaidt e o te 61 ra’a teie no te tere ha’apiira’a a taua pahi ha’apiira’a ra, e o te 25 ra’a teie te taime to Esmeralda tapaera’a mai i Papeete. Ua parau ato’a mai ’oia, e i roto i to’na tere matamua i te 1995 ra, ua riro a’e na o Tahiti ei tuha’a no te tapura fanora’a. No teie 61 ra’a no te tere ha’apiira’a, te ha’apiipii nei o Esmeralda i te faito hanere rahira’a ’ofitie i roto i te roara’a e 6 ’ava’e e tipae ’oia i roto e 8 fenua no Patitifa.

 

Ua ha’apapu atu te Peretiteni Fritch, i te Tomana Schnaidt, e mea tia’i rahihia e te mau Porinetia te tapaera’a mai o Esmeralda i Tahiti, no te mea, e rave rahi te mau ’aitauira’a autaea’e e auhoa o tei tupu mai na, na roto i taua taime ra, i rotopu i te mau ’Ihitai e te huira’atira. Ua ha’apapu fa’ahou atu a ’oia e ua ’ohie taua mau ’aitauira’a ra, no te mea, e rave rahi te mau piahi no te mau fare ha’apiira’a pirituarua e tuarua o te ha’apii nei i te parauparau i te reo paniora ei reo piti è è no ratou.

 

Ua fa’ahiti ato’a te Peretiteni Fritch i te mau parau tumu no te pae fa’arava’ira’a faufa’a. Te hina’aro ra ’oia ei hotu atu a te mau ’aitauira’a tapiho’ora’a i rotopu ia Porinetia farani e o Marite Apato’a. Ua tae ato’a te tau’aparaura’a i ni’a i te parau no te mau fa’aaura’a no te autaipera’a no te taniuniura’a i rotopu ia Taina e o Tirini, e tae noa’tu i te mau ’opuara’a no te mau reni rerera’a manureva na te ara i rotopu ia Taina e o Marite Apato’a. Ua ha’apapu atu te Peretiteni Fritch e vai tau’a noa’tu ’oia i ni’a i te hotura’a o taua mau ’opuara’a fa’arava’ira’a faufa’a ra o te nehenehe e fa’ao ti’a atu ia Pornetia i roto.