Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere

Ministre de la relance économique, du tourisme et des transports internationaux, de l’industrie, du commerce, des entreprises, porte-parole du gouvernement (MRE).

Ua ‘amui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou, i te po’ipo’i mahana piti ra, i piha’iiho i te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, i roto i te ‘iritira’a i te mau Rurura’a Rahi no te hamanira’a hoho’a hi’ofa’aro’o e no te mau hoho’a teata no te mau Aramoana, i te Peretitenira’a.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou, i te avatea mahana maha ra, i te hō’ē tomite tere tinito, 18 to ratou rahira’a ta’ata (tane e te vahine), o tei arata’ihia mai e te Mono-peretiteni no te ‘Āpo’ora’a Fafara’a Porotita a te Nuna’a taina no te ‘Ōire no Dongguan, e Mono-peretiteni ato’a ho’i ‘ōia, no te ta’atira’a no te mana fa’aotira’a parau a te hau no te ‘Ōire  no Dongguan, o He Jiaqi tane.

Ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, e te Peretiteni Fa’atere Rahi (PFR=PDG) no Air Tahiti Nui, o Michel Monvoisin, ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana piti ra i ‘ēie to’opiti nau Ti’a no te taiete Boeing, o Dinesh Keskar, Mono-Peretiteni, ti’ā’au i te mau aura’a tapiho’ora’a matete ‘Atia-Patitifa e ‘Initia, e o Ron Kent, Fa’atere no te mau Ho’ora’a.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i roto i te ‘ōro’a horo’ara’a i te mau parau ha’apapura’a o te fa’a’ite i te fa’aora’a o te mau tino tata’u o tei tape’ahia mai no te fa’anahora’a no te ‘Āmuira’a o te mau Tino Vī ‘ore no te Fa’ahotura’a (CVD) no te matahiti 2016-2017.

Ua tupu te ‘ōperera’a rē no te tata’ura’a « E Fa’a’una’una vau i tō’u ‘Ōire », i te ahiahi mahana toru iho nei, i te Peretitenira’a, i mua i te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpitihia’tu e te Fa’aterehau no te Fariira’a ratere, o Jean-Christophe Bouissou, te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a i te Fa’arava’ira’a faufa’a,o Teva Rohfristch, e te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia, i te hora ‘āhuru ma-piti i te mahana pae ra, i te hō’ē tomite tere no te pupu Hainan (HNA),e te mau ‘ama’a ihoa ra no te hotera e no te utara’a na ni’a i te manureva no taua pupu ra, ‘āpe’ehia mai e Louis Wane.