Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a

Ua ti’a mai te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te avatea mahana toru ra, no te fa’atiti’aifaro i te mau parau ti’a ‘ore o tei ha’apurorohia na i ma’iri a’e nei na roto i te mau ‘āfata teata e mau ratio (ve’a rau) no te tuha’a o te Ha’apiira’a.

 

Ua fa’atiti’aifaro mai te Fa’aterehau vahine i te mau fa’ahapara’a i fa’ahitihia na no te Ture ‘Arata’i o te Ha’apiira’a e no te Fa’aaura’a 10 Matahiti Haunui-Porinetia farani no ni’a i te Ha’apiira’a.

 

Ua hina’aro o Nicole Sanquer-Fareata e fa’atiti’aifaro mai e, ‘ēiaha mai tei parauhia na, ‘ēita roa’tu te mau CETAD e te mau CJA e tapirihia.

 

No ni’a i te fa’aaura’a 10 matahiti Haunui-Porinetia farani, e mea ti’a ia ha’apoupouhia te ha’afaufa’ara’a mai a te Haunui, no te taime matamua roa, i te fa’anahora’a terera’a ha’apiira’a porinetia fa’atupuhia e te ture ‘Ai’a, te Ture Arata’i no te Ha’apiira’a ei fa’ahi’ora’a, no te ha’afaufa’ara’a, i ta’na papature ‘otonomi, o ta te Fa’aterehau vahine ato’a ia i hina’aro ia ha’apapuhia.