Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a

Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la promotion des langues, de la culture et de la communication (MEE).

Ua ti’a mai te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te avatea mahana toru ra, no te fa’atiti’aifaro i te mau parau ti’a ‘ore o tei ha’apurorohia na i ma’iri a’e nei na roto i te mau ‘āfata teata e mau ratio (ve’a rau) no te tuha’a o te Ha’apiira’a.

Ua tupu te ‘ōro’a ‘īritira’a i te 5 ra’a no te mau Ha’utira’a a te mau motu Matuita mā, i te avatea tapati ra, i ni’a i te tahu’a tū’aro no ‘Atu’ona i te motu no Hiva ‘Oa, i mua i te Fa’aterehau vahine ti’ā’au i te Feia ‘āpi e te mau Tū’aro, o Nicole Sanquer-Fareata, e tae noa’tu i te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi, o Albert Solia e te mau Tavana ‘Ōire no Matuita ma.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer Fareata, i te po’ipo’i mahana pae ra, i te Fare Ha’apiira’a Pirituarua no Papara, no te fa’ahanahanara’a i te 50 ra’a te matahiti o taua pū fare ha’apiira’a.

Na roto i te ‘ōro’a matauhia no te horo’ara’a i te  ‘Āu’a vaiho tamau no Hawaiki Nui Va’a i te Pū a te EDT, i Fa’a’a, i te mahana pae ra, i te avatea, ua pine ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Feti’a Hanahana no Tahiti Nui i ni’a i te pa’iouma no te ta’ata fa’aineine e ‘Aito no te hoera’a va’a, o Heiarii Mama.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a e no te mau Tu’aro, o Nicole Sanquer-Fareata, i te monire ra, i te Peretitenira’a, i te feia ‘au no te Tahiti ‘Aura’a Tareni Orahia o te parahi nei i Tahiti nei i teie nei.

E toru mau pupu no Tahiti nei o tei rave ato’a atu i te fa’arevara’a no te hoera’a va’a no Molokai Hoe i te tapati ra i Hawaii. I ni’a ite reni harura’a rē o tei fa’atu’ati ia Molokai e o Oahu, no te ateara’a e 60 kirometera, ua haru mai na pupu e toru ato’a ra i na ti’ara’a matamua e toru i ni’a i te potiuma, ma te ‘ore e vaiiho  iti noa’tu i te tahi noa a’e rē na te tahi è atu mau pupu o tei tata’u ato’a na.