Fa’aterera’ahau no te ‘Ōhipa

Ministère du travail et du dialogue social, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la recherche et de la condition féminine (MTS).

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine no te ‘Ōhipa, o Tea Frogier, i te mahana maha iho nei, e piti nau mitionare no te Piha Fa’atere o te CGT (‘Āmuitahira’a Rahi no te ‘Ōhipa=ARO), o Wolf Jacklein e o Patrice Bossard o tei tae mai nei i te Porinetia nei, e tae noa’tu i te mau Fa’atere no te Aupupu O ‘Ōe E To ‘Ōe Rima, o Ronald Terorotua e o ‘Atonia Teriinohorai.

I te po’ipo’i mahana pae ra, ua farii atu te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a ninamu, o Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau vahine no te ‘Ōhipa, o Tea Frogier, ma te ‘āptihia mai e te Tavana ‘Ōire no Hao, o Théodore Tuahine, i te Fa’aterera’ahau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a, e to’o’ahuru mau tino o tei manuia mai e haere i te ha’apiira’a toro’a ‘ihi rave’a ‘aravihi no te fa’a’amura’a i’a i te Fare Ha’apiira’a Tuatoru no te Moana no Shanghai.

I te monire ra, ua putuputu te ho’e pupu ‘ohipa pairatihia e Maiana Bambridge e te mau mero ei mau ti’a ‘aravihi ia, mai ia Luc Tapeta, fa’aa’o ta’a-è no te Peretiteni, te mau ti’a no te Fa’aterera’ahau ti’a’au i te mau Autahira’a, no te ‘Afata Turuuta’a (CPS) e no te mau piha ‘ohipa no te reira tuha’a (Tomite rahi no te parurura’a totiare, Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa Totiare), na roto i te anira’a a te ‘Apo’ora’ahau no te ‘aitaui e te mau ti’a no te mau ‘Oire i ni’a i te mau fifi i farereihia i te fa’a’ohipara’ahia na te Ture ‘Ai’a o tei fa’ata’a i te mau titaura’a no te fa’ao i roto i te RSPF.

Na roto i te tahi mau ha’apurorora’a parau fa’anaho maita’ihia na ni’a i te mau pupa reni totiare e o tei fa’a’a’ano roahia’tu e te mau ha’apurorora’a parau ‘āpi i Porinetia farani, ua fa’arirohia o Van Bastolaer ei tino o tei hamani-‘ino-hia e te ‘Āfata Turuuta’a (CPS), e na te mau Piha toro’a totiare a te Haufenua, e na te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpitihia’tu e te Fa’aterehau vahine no te autahira’a, o Tea Frogier, i te po’ipo’i mahana pae ra, i te mau ti’a no te mau ta’atira’a o te ti’a’au ra i te mau pū totiare-ha’apiira’a.

Ma te ’āua ha’a’atihia e na Fa’aterehau vahine ti’ā’au i te Ha’apiira’a Toro’a, o Tea Frogier, e no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i monire iho nei, i te Peretitenira’a, i te Tenerera Luc du Perron de Revel, Tomana no te SMA, o tei tere ’ōhipa mai i Porinetia farani nei.