Fa’aterera’ahau no te Nohora’a

Ministère du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine (MLV).

Ua fa’atere te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha, i te avatea mahana toru ra, i te horo’a fa’ahoura’a i te mau taviri Fare OPH. No reira, 13 mau ‘utuafare ‘api no Tahiti e no Moorea, o tei fana’o i to rātou mau taviri fare mai roto atu i te rima o te Fa’aterehau.

I te avatea mahana piti ra, ua tu’urima te Mono-peretiteni no Porinetia farani, o Nuihau Laurey e te Fa’atere Aramoana no te Pū Farani no te Fa’ahotura’a (PFF=AFD), o Fabrice Richy,  i te hō’ē horo’ara’a ‘aitarahura’a no te area faito e 3 miria toata farane (e 25 mirioni tara ‘euro) no te faī i te ‘Āfata terera’a faufa’a no te fa’ahotura’a 2016 a Porinetia farani.

Ma te ’āpe’ehia’tu e te Paerahi no te ’Āpo’ora’ahau, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, e hi’o i te mahana toru ra, i te tahua ‘ōhipara’a « Hydromax » Tita’aviri o te fa’aterehia ra e te totaiete Marama Nui a Teva I Uta, ma te ‘āpitihia’tu e te Peretiteni Fa’atere Rahi no EDT (PFR=PDG), o Grégoire de  Chillaz.

I te avatea mahana piti ra, ua horo’a atu te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha, e te Fa’atere  vahine no te Pū Porinetia no te Nohora’a (PPN=OPH), o Vaiani Garbutt, i te mau parau Tauturu Materia no te Ha’amaita’i i te Nohora’a ‘ōtahi (TMHN=AAHI) na e 117 ‘utuafare fetii.

I te avatea mahana pae ra, ua fa’atere te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha, e te Fa’atere rahi vahine o te OPH (Pū Porinetia no te Nohora’a=PPN)) o Vaiani Garbutt, i te horo’ara’a i te mau parau tauturu no te ha’amaita’i i te nohora’a ‘ōtahi (AAHI) no e 90 mau ‘ūtuāfare fetii.

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha e tae noa’tu i te Fa’aterehau vahine tī’ā’au i te Feia ‘āpi, o Nicole Sanquer-Fareata, i te po’ipo’i tapati ra, i roto i te mau mahana no te ao a te feia ‘āpi no Tahiti o tei fa’atupuhia i Taravao. Ua fa’atupuhia taua fa’ahanahanara’a ra ia ‘aifaito atu i ni’a i te 31 ra’a no te fa’anahora’a no te Mau Mahana no te ao a te Feia ‘āpi o te tupu nei i Poronia, i Cracovie, mai te 26 e tae mai i te 31 no tiurai.