Fa’aterera’ahau no te Ha’amahuta i te Fa’arava’ira’a faufa’a

Mai tei fa’aarahia i te monire i ma’iri a’e nei, te Fa’aterera’a o TNAD, te mau Mero no te Tōmite ‘Ihirave’a e no te Tau’aparaura’a e te mau ‘Aivana’a fa’arava’ira’a faufa’a, faufa’a moni e paeture, o tei rave na, i te mahana piti ra 7, mahana toru 8 e mahana maha 9 no tiurai, i te mau ‘apo’ora’a no te fa’aoti i te mau faito e te mau ‘ona o tei tape’ahia mai no te tuha’a no te tau’aparaura’a fa’atitomana’o.

Ua vauvau te Fa’aterehau no te Ha’amahutara‘a Fa’arava’ira’ a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, i mua i te ‘Āpo’ora’ararahi no Porinetia farani, e 6 mau ‘ōpuara’a fa’aotira’a mana no ni’a i te ha’amanara’a e rave rahi mau fa’aaura’a no te autaipera’a fa’ata’ahia no ni’a i te roara’a e toru matahiti.

Ua ‘āpe’e atu te Fa’aterehau ti’ā’au i te Fa’arava’ira’a Faufa’a Ninamu, o Teva Rohfritsch, i te mau Piahi porinetia, o tei reva atu, i teie iho nei po’ipo’i mahana pae, i te Repupirita Huira’atira no Taina, no te haerera’a’tu e titau i te ha’apiira’a toro’a ‘aravihi no te fa’a’amura’a i’a i roto i te Fare Ha’apira’a Tuatoru no te Moana no Shanghai.

I te avatea mahana piti ra, ua fa’atupu te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, e te Peretiteni no te PTTTT (Piha Tapiho’o Tapiha’ara’a, no te mau Tavinira’a e no te mau Toro’a), ‘oia ho’i, te CCISM, o Stéphane Chin Loy, i te piti no te ‘Āpo’ora’a a te Tomite Pairati i te ‘ōpuara’a no te ha’amau i te pàpà-fa’anahora’a Tauto’ora’a Porinetia Farani (TPF).

Ua hi’opo’a te Tomite tuatapapa i te tautaira’a na tua, peretitenihia e te Fa’aterehau no te  Fa’arava’ira’a faufa’a ninamu, o Teva Rohfritsch, 12 (hō’ē tatini) mau anira’a ‘āpi i te  parau fa’atia no te toro’a tautai ‘aravihi.