Fa’aterera’ahau no te Feia ‘āpi

Ministère de la jeunesse et des sports, chargé des relations avec l’assemblée de la Polynésie française et le Conseil économique, social et culturel (MJS).

Ma te ‘ape’ehia’tu e te Fa’aterehau vahine ti’a’au i te ‘Ohipa, o Tea Frogier, e te Peretiteni no te Aupupu Ti’arau no te Fa’aaura’a a te ‘Oire, o Tenuhiarii Faua, ua farerei atu te Fa’aterehau no te Fei’a ‘Api e no te mau Tu’aro, o René Temeharo, i te p’ipo’i mahana pae ra, i roto i te mau piha no te fare rahi tahua Jacques Teheiarii Bonno (JB) i Pirae, i terae 20 rahira’a ti’a i roto i te ha’apa’arira’a no te ha’apiira’a e fa’aineine ra i te Pereve Porinetia no te Ti’arauti, ma te parau tu’ite Ti’arauti na roto i te Aroa (BPAAQ).

Na roto i te porotita tu’aro o ta’na i fa’ahaere mai, ua hi’opo’a maita’i mai te Fa’aterehau no te Feia ‘api e no te mau Tua’ro o René Temeharo, i te mau fa’a’apira’a i te mau tahua tu’aro no te FEnua nei. No reira, ua matara fa’ahou te tamaru no te mau tu’aro no te motu no Tubuai mai teie mai nei hepetoma.

 

Te Fa’aterehau no te Feia ‘Api e no te Tu’aro, o René Temeharo, te PDG no te taiete manreva Air Tahiti Nui, o Michel Monvoisin e te Ra’atira no te Teretono Tauturu e Mape’era’a Rave’a ‘aravihi (M.A.AT.), o Gérard Dubois, o ratou pa’ato’a o tei ha’amana ‘amui, i te mahana pae ra, i to ratou fa’ataietera’a no te rave ‘amui i te ‘ohipa na roto i te tarimara’a i te ho’e parau fa’aau.

Ma te ‘ape’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Feia ‘Api e no tem au Tu’aro, o René Temeharo, e te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean Christophe Bouissou e te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Tearii Alpha, ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’I mahana maha, e ‘iriti hanahana i te 15 ra’a no te fa’anahora’a a te “billabong Pro Tahiti 2 015” i Teahupo’o.

Ua ‘āmui atu te Fa’aterehau no te Feia ‘Āpi e no te mau Tū’aro, o René Temeharo, i roto i te fa’ahanahanara’a o te Mahana no te Ao o te Feia ‘Api,  te avatea mahana maha ra, i Pape’été.

Ma te ‘āpe’ehia e te mau mero no tā’nā ‘Āpo’ora’ahau, ua ‘āvari te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouad Fritch, i te po’ipo’i mahana maha ra, i Teahupo’o, i te mau fa’anahora’a ‘āpi ei haerera’a no te huira’atira i te pae tahatai i roto i te miti i roto i taua ‘Ōire ra no Tai’arapu no te motu no Tahiti.