Fa’aterera’ahau no te Ta’ere

I te po’ipo’i mahana maha iho nei, ua ‘āmui atu te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a fa’arava’ira’a faufa’a, o Jean Christophe Bouissou, te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Faufa’a tumu, o Frédéric Riveta e tae noa’tu ia Heremoana Maamaatuaiahutapu i roto i te ‘āvarira’a i te 6ra’a no te fa’a’ite’itera’a « Mono’i Here », o tei pū’ohu ta’ato’ahia no taua faufa’a porinetia ra.

Te fa’a’ite’itera’a piihia “’Ā’amu no te Moni”, ua ‘āvarihia te reira i te mahana ma’a  i te tahara’a mahana, na mua ia Heremoana Maamaatuaiahutapu e i te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a o Nicole Sanquer-Fareata.

Ua tae atu te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, o tei ‘ape’ehia’tu e Heremoana Ma’ama’atuaiahutapu, te Fa’aterehau no te Ta’ere e no te mau Reo mai te mati atu 2015, i te ho’e patara’a hoho’a no te tahi vauvaura’a parau i te Fare Ha’apiira’a Tua Toru, no te ho’e fa’anahora’a mai Nantes mai, na Isabelle Nocus e o Marie Salaun, tau ‘orometua ha’apii e ‘ihima’imi, ti’a’au i te tamatamatara’a « te ha’apiira’a ha’apuaihia o te reo ma’ohi ei rave’a no te arai e no te ‘aro i te ‘ite ‘ore i te tai’o e te papa’i i Porinetia farani » e aore ra, Reo C3.

I teie iho nei po’ipo’i monire, ua ‘amui atu na te Fa’aterehau no te ‘Arutaimareva, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i roto i te ho’e vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a, no te ha’amaramarama i te mau tau’aparaura’a e te mau ‘amuitahira’a e te mau ta’atira’a no te parurura’a i te ‘arutaimareva.

Ua titau te Fa’aterehau no te Patura’a, no te ‘Apapara’a, no te Taura ‘Oire e no te mau Utara’a roto, o Albert Solia, e te Fa’aterehau no te Fa’atianira’a i te mau Reo, no te Ta’ere no te te Tau’aparaura’a e no te ‘Arutaimareva, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i teaupupu No te ‘Arutaimareva, o te ti’ahia mai e Denis Helme, ia tae mai i roto i te ho’e ‘apo’ora’a ‘ohipa, i te mahana maha iho nei, na roto i te anira’a a te Peretiteni no POrinetia farani no te fa’a’ite i te mau mana’o tu’u o te Haufenua.