Fa’aterehau no te Fa’a’apu
Ministère de l’agriculture, de l’artisanat et du développement des archipels(MAA).
 

Ma te ‘ape’ehia e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a i te Fa’arava’i Faufa’a, o Teva Rohfritsch, e te Fa’aterehau no te Fa’a’apu, o Frédéric Riveta, e te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia, ua tere te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra i roto i te a’amotu no Tuamotu ma, i ni’a i na motu no Ahe e no Manihi.

Ua farii atu te Fa’aterehau no te Fa’a’apu, no te Rima I e no te Fa’ahotura’a i te mau Ta’amotu, o Frédéric Riveta, i te monire ra, ia Dominique Pélissié, ‘aivana’a rahi no te mau araturu, no te mau pape e no te mau urura’au, e peretiteni, i roto i te Fa’aterera’ahaunui no te Fa’a’apu i Paris, no te pupa Aramoana no te tauturu i te mau ta’ata e te mau fa’anahora’a (RAPS).

Ma te ’ape’ehia’tu e te Fa’aterehau vahie no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, e te Fa’aterehau no te Fa’a’apu, o Frédéric Riveta, e te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia e te To’ofa vahine, o Lana Tetuanui, ua rave atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te ’avarira’a i te puhapara’a no Tiputa, i ni’a i te motu no Ra’iroa, e te reira, io mua i te avana ’Ōire no taua motu ra, o Teina Maraeura.

Ua haere atu te Fa’aterehau no te Fa’a’apu, no te Rima I e no te Fa’ahotu i te mau Ta’amotu, o Frédéric Riveta e o Yvette Temauri vahine, Peretiteni no te Piha Fa’a’apu e no te Rava’aira’a Tairoto (CAPL) i te mahana piti ra, e farerei e rave rahi feia fa’a’apu.

Te Meri e te mau Hotu momona meri o tei riro na ei tumu no te mau pato’ira’a ‘eiaha e fa’ahaere mai i roto i te Fenua nei i roto i te mau hi’opo’ara’a i te mau tauiha’a haponohia mai na roto i te Farerata a te mau ta’ata huira’atira i Motu Uta e na roto i te mau ‘afata auri a te mau ‘ona fa’ahere mai i te mau taiha’a mai te ‘omuara’a no te matahiti 2 015 tei ni’a roa ia i te faito e 960,98 kiro.

Ma te ‘āpe’ehia e te hō’ē Tōmite tere o tei merohia e te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a i te Fa’arava’ira’a faufa’a, o Teva Rohfritsch, e te Fa’aterehau no te Fa’a’apu, o Frédéric Riveta, e tae noa’tu i te Tavana ‘Ōire no te ‘Ōire no Fa’a’a, o Oscar Temaru, ua ‘amui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i roto i te mau ‘oro’a hanahana no te 50 ra’a te matahiti no te Papature Auta’atira’a-Ti’ama no te mau Motu Raroto’a ma, i te mahana piti ra 4 no ‘ātete, i te motu no Raroto’a.