Fa’aterera’ahau no te mau Patura’a rārahi

Ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme et des transports intérieurs et de l'environnement (MET).

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni, o Nuihau Laurey e na te Fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi, o Albert Solia, i te mahana toru ra, e te ‘Āfata no te mau Tu’ura’a e no te mau Tape’ara’a, i te hotera no Pomereu, i Paris.

Ma te ’āpe’ehia’tu e te Paerahi no te ’Āpo’ora’ahau, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, e hi’o i te mahana toru ra, i te tahua ‘ōhipara’a « Hydromax » Tita’aviri o te fa’aterehia ra e te totaiete Marama Nui a Teva I Uta, ma te ‘āpitihia’tu e te Peretiteni Fa’atere Rahi no EDT (PFR=PDG), o Grégoire de  Chillaz.

a fariihia’tu te hō’ē tomite tere no China Railway International Group (CRIG), arata’ihia mai e Ziijan Wang, Mono-Peretiteni no te CRIG e o Guoxin Wang, Peretiteni tauturu no te CRIG, e te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia, i te avatea monire ra, I te Peretitenira’a.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia, i te mahana maha iho nei, i te hō’ē tomite tere no te mau ‘ona fa’ahotu iho hiro’a tinito o te purutia ra i Maraitia Ua ‘āpe’ehia mai taua tomite ra na Edwin Aline e o Timi Yuen.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpitihia’tu e te Fa’aterehau no te Fariira’a ratere, o Jean-Christophe Bouissou, te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a i te Fa’arava’ira’a faufa’a,o Teva Rohfristch, e te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia, i te hora ‘āhuru ma-piti i te mahana pae ra, i te hō’ē tomite tere no te pupu Hainan (HNA),e te mau ‘ama’a ihoa ra no te hotera e no te utara’a na ni’a i te manureva no taua pupu ra, ‘āpe’ehia mai e Louis Wane.

 

I te avatea mahana toru ra, ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, te Mono Peretiteni e To’ofa no Porinetia farani, o Nuihau Laurey, te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, te Fa’aterehau no te Patura’a, o Albert Solia, te Tepute vahine, o Maina Sage, e te ‘Auvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Sylvana Puhetini, i roto i te hō’ē vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a, no te fa’ahiti mai no ni’a i to rātou tere ‘ōhipa no muri iti noa a’e nei i te ta’amotu no Matuita ma.