TE PERETITENI

I muri a’e i tā’nā mau ha’api’ira’a i Porīnetia nei, ua haere ’ōia i te fare ha’api’ira’a ’īhi vana’a no te ’Ōire no Paris, mai reira ua roa’a mai tā’nā parau-tū’ite no te fa’aō ia’na i roto i te mono-fa’aterera’a no te ‘īhirahu’ahoho’a no Paris i te matahiti 1979.

 

Hō’ē matahiti i muri mai, ua ho’i mai ‘ōia i Tahiti nei no te fa’atere i te mau tapura ‘ōhipa a te ‘āpo’ora’a ‘ōire no Pira’e, hou a’e a fa’atere mai ai i te pū no te fenua no te nohora’a tōtiare (OTHS) i te matahiti 1982.

 

Na tō’nā mau ti’ara’a rau no te mau tavinira’a i te huira’atira i fa’ariro e ua rahi fa’ahou mai tō’nā hina’aro tavini i to’nā ’āi’a e o te reira maoti mau o tā’nā i fāri’i i te matahiti 1984 ra, te fāri’ira’a e fa’aō i roto I te ’āpo’ora’ahau a Gaston Flosse i ni’a i te ti’ara’a fa’aterehau no te mau Patura’a rarahi.

 

Mai reira  mai, ‘āita ‘ōia i fa’aru’e fa’ahou I te ao porotita e ua amo mai ‘ōia E rave rahi mau ti’ara’a fa’aterehau (no te moana, no te mau ta’amotu, no te mau niuniu paraparau, no te ti’ara’a ‘ōhipa no te mau ‘ōire, etv) hou ‘ōia a riro mai ai ei mono peretiteni no te ‘āpo’ora’ahau mai 1995 mai e tae mai i te tauira’a te paerahi i te ‘āva’e me 2005. I novema 2009, ua riro fa’ahou mai ‘ōia ei mono peretīteni i roto i te ‘āpo’ora’ahau a Gaston Tong Sang ma te amo ato’a mai i te fa’aterera’ahau no te fa’ahotura’a i te mau ‘ōire e no te tauira’a i te mau mana, no te araira’a i te mau tareni no ni’a i te fatura’a i te mau fenua o te nu’u, no te farerata,

No te mau aura’a e te mau pū mana e ‘āfa’ifa’iparau no te ‘āpo’ora’ahau. Ua amo mai ‘ōia i te reira mau ti’ara’a e tae roa mai i te hope’a no fepuare 2011.

 

I te tahi a’e pae, ua pupu ‘ōia i tō’nā ta’ato’ara’a i roto i te orara’a o te Tahō’ēra’a Huira’atira o tā’nā e maura i teie mahana i te ti’ara’a mono peretiteni. E peretiteni ato’a ‘ōia no te ‘āmuitahira’a o te mau ti’a tōtiare e o te mau ‘ōna e peretiteni ho’i no te va’a mata’ina’a no Pira’e.

 

Mea na raro a’e i te reva o taua pupu porotita ra i fatu mai ai ‘ōia i tō’nā ti’ara’a porotita matamua roa na roto i tō’nā mā’itira’ahia mai ei mero no te ‘āpo’ora’arahi no Porīnetia farani i 1986 ra, mai reira mai ua tamau noa ‘ōia i te mana mai. I 1986 noara’a ra, na roto i te mā’itira’ahia o Gaston Flosse i roto i te ‘āpo’ora’ahau a Jacques Chirac, ua ō ato’a atu ‘ōia i roto i te ‘āpo’ora’a ‘irititure no te roara’a e piti matahiti e tae roa mai i to’na ha’apararira’ahia. Ua mā’iti fa’ahouhia mai ‘ōia ei tepute no te tuha’a matamua no Porinetia farani i 2012, hou a’e ‘ōia a fa’aho’i atu ai i taua ti’ara’a ra i te 23 no ‘ēperera 2014 no te ture ‘ēita e fari’ihia e ia hau i te piti ti’ara’a mā’itihia.

 

Ua mau ato’a mai na o Edouard Fritch i te mau ti’ara’a peretiteni no te ‘āpo’ora’arahi no Porīnetia farani mai te 12 no ‘ēperera 2007 e tae mai i te fepuare 2008 e ‘ōia ato’a mai te 12 no fepuare e tae mai i te 9 no ‘ēperera 2009. Ua mā’itifa’ahouhia ‘ōia i ni’a i te reira ti’ara’a i te 16 no mē 2013.

 

Ua riro ato’a mai na ‘ōia ei tavana ‘ōire no Pira’e mai te ‘āva’e me 2000 e tae mai ite mati 2008.

Ua mā’iti fa’ahouhia mai ‘ōia ei tavana ‘ōire i te 28 no mati 2014.

 

Ua mā’itihia mai ‘ōia ei peretīteni no Porīnetia farani i te 12 no tetepa 2014.