TE ‘ĀPO’ORA’AHAU
 
Edouard FRITCH Tane

Peretiteni,Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Peretītenira’a no Porīnetia farani
Aroā Broche, aroā pōromu  Pōuvānaa a Ōopa, Pāpeete
Niuniu 40 47 20 00
 
 
Teva ROHFRITSCH Tane

Mono-Peretiteni, Fa’aterehau no te Fa’arava’ira’a Faufa’a, Ti’ā’au i te mau ‘Ōpuara’a Rarahi no te Fa’ahotura’a e no te mau Reforomatiora’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (VP). 

24, aroa poromu Du Petit Thouars

I te tahi a’e pae i te Tahua Taraho’i, Pāpeete

Niuniu 40 47 83 83

 

 

Jean-Christophe BOUISSOU Tane

Fa’aterehau no te Nohora’a, no te Fa’anahonahora’a Fenua e no te Fa’anahonahora’a Taura ‘Ōire, Ti’ā’au i te Rorouira,  ‘Āfa’ifa’i parau no te ‘Āpo’ora’ahau (MLA). 

Fare no te GIE Tahiti  Fāri’ira’a ratere
Ūahu no tem au manua, hiti tahātai, Pāpeete
Niuniu 40 50 88 60
 
Nuihau LAUREY Tane 

Fa’aterehau no te mau Faufa’a moni, no te Īto e no te mau Faufa’a no roto  i te Fenua (MFE). 

Fareteitei  no te Ta’ere
I te tahi pae i te CESC, tahua matamua, Pāpeete
Niuniu 40 80 30 00
 
 

Tearii ALPHA Tane

Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Faufa’a Tumu, no te mau ‘Ōhipa Fenua e no te Ha’afaufa’ara’a i te mau Fenua o te Hau (MPF). 

Faretahua TE FENUA

5 o te tahua, Pāpeete

Niuniu 40 54 95 75

 

 

Nicole BOUTEAU vahine

Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, Ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pū mana (MTT). 

 

Jacques RAYNAL Tane

Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, Ti’ā’au i te Reforomatiora’a o te Parurura’a Totiare ‘Amui, no te Araira’a e no te ‘Utuafare fetii (MSS).

 

Luc FAATAU Tane

Fa’aterehau no te mau Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua noa nei (MET).

 
Priscille Tea FROGIER vahine

Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiira’a Toro’a, Ti’a’au i te Terera’a ‘Ohipa a te Hau e no te ‘Ihi Ma’imira’a (MTF).

Peretītenira’a no Porīnetia farani,
Aroā Broche, aroā poromu Pōuvānaa a Ōopa, Pāpeete
Niuniu 40 47 22 80
 
 

Nicole FAREATA SANQUER Vahine

Fa’aterehau vahine no te Ha’ apiira’a, no te Feia ‘Api e no te mau Tu’aro Ti’a’au i te Ha’apiira’a Teitei (MEE).

Poromu no te Tahua fa’ahorora’a pua’ahorofenua

Tapiri noa i te fare ha’api’ira’a Tuterai Tane, Pira’e

Niuniu 40 54 49 00
 

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU Tane

Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva e no te Rima ‘Ī Ti’a’au i te Fa’ahotura’a i te mau Reo e no te ’Aparaura’a rau (MCE).

Faretahua CGM

Niuniu  40548780