FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i teie iho nei po’ipo’i mahana pae, i piha’iiho i te Tomitera Teitei i Porinetia farani, o René Bidal, i roto i te ‘ōro’a fariira’a i te tima hi’opo’a Bougainville.

 

Ua tae ato’a atu i te pū tahua nu’u ‘ihitai i Papeete, no taua ‘oro’a ra, te Mono-Peretiteni, Nuihau Laurey e tae  noa’tu i te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau vahine no te ‘Ōhipa, o Tea Frogier e te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, o Albert Solia.

 

Te Bougainville, o tei ha’amauhia i Papeete ei uahu tā’amura’a nō’na, o te piti ia no te ‘āpapara’ a no na e to’omaha mau tima hi’opo’a faito B2M, o tei tonohia i Nouméa, i Porinetia farani e ua fatata roa i Réunion e i Antilles ma. E putu pupu fa’ehau ‘ihitai tō’na, e nehenehe ta taua tima tere hi’opo’aa ra, e parahi i ni’a i te moana e 200 mahana tu’utu’u ‘ore i te matahiti. Ua fa’ata’ahia ‘ōia no te fa’atupu e rave rahi mau tere tonohia : te ‘itea tamaura’ahia, te hi’opo’ara’a, e te parurura’a i te mau tuha’a moana fa’arava’ira’a faufa’a, hoho’a no te mau nu’u ‘ihitai, no te tapura ‘ōhipa a te hau i ni’a i te moana, ei muto’i no te mau rava’aira’a, te araira’a i te mau tautaira’a ‘ēia, paturura’a rave’a, e aore ra tauturura’a no te maita’i o te mau huira’atira.

I roto i ta’na ‘ore ro, ua fa’aha’amana’o te Peretiteni, e ua tia’i rahihia mai na taua tima ra, i te mea ato’ahia, ua iti roa te faito rahira’a fa’ehau, i roto i na matahiti to’o’āhuru i mā’iri a’e nei. Ua fa’aha’amana’o ato’a o Edouard Fritch e te rahira’a no te tuha’a ‘oti’a moana o Porinetia farani, te pū’ohu ra ‘ōia ana’e iho e 47 % no te rahira’a ‘ōti’a moana fa’arava’ira’a faufa’a a Farani, te numera piti i roto i teie nei e mea rahi roa a’e tō’na ‘ōti’a moana.

 

Ua haa’apapu mai te Peretiteni i te faufa’a rahi no te ‘ōti’a moana e te no te ti’ā’aura’a pu’etau hope ‘ore i te mau punavai o te hō’ē ia o te mau tareni faufa’a rahi roa a’e a Porinetia farani, o tei riro ato’a mai ei fenua matamua roa no Patitifa, o tei ‘ōpani ‘eta’eta roa, ‘ēiaha te mau huru pahi tai’a ato‘a no te rapae’au mai, ia haere mai e tautai i roto i tō’na ‘ōti’a moana : te rava’aira’a, i roto i te ‘Ōti’a Moana Porinetia, ua fa’ata’a noahia ia i teie mahana na te feia rava’ai ana’e iho no Porinetia farani.

 

 

I roto i te reira hi’ora’ a, e hia’ai rahi maoti mau ia te Fenua nei, ia ha’apuai i tā’na mau rave’a no te hi’opo’ara’ a i tō’na ‘ōti’a moana. Ua ha’apapu ato’a mai o Edouard Fritch, i te hope’a roara’a, ‘ēita te tareni a te Haunui i ni’a i te moana, e ta’ōti’a noahia i ni’a i te hi’opo’ara’a i te ‘ōti’a moana, e mea rahi ato’a ra te mau rave’a a te nu’u fa’ehau no te tauturura’a i te huira’atira. No te Peretiteni, te tauturu na roto mai i te taera’a mai o Bougainville, ia farii poupouhia te reira, no te mea, ‘ēita e nehenehe ia vaiiho hi’opo’a ‘ore noahia te ‘Ōti’a Moana Porinetia.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i teie iho nei po’ipo’i mahana pae, i piha’iiho i te Tomitera Teitei i Porinetia farani, o René Bidal, i roto i te ‘ōro’a fariira’a i te tima hi’opo’a Bougainville.

 

Ua tae ato’a atu i te pū tahua nu’u ‘ihitai i Papeete, no taua ‘oro’a ra, te Mono-Peretiteni, Nuihau Laurey e tae  noa’tu i te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a, o Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau vahine no te ‘Ōhipa, o Tea Frogier e te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, o Albert Solia.

 

Te Bougainville, o tei ha’amauhia i Papeete ei uahu tā’amura’a nō’na, o te piti ia no te ‘āpapara’ a no na e to’omaha mau tima hi’opo’a faito B2M, o tei tonohia i Nouméa, i Porinetia farani e ua fatata roa i Réunion e i Antilles ma. E putu pupu fa’ehau ‘ihitai tō’na, e nehenehe ta taua tima tere hi’opo’aa ra, e parahi i ni’a i te moana e 200 mahana tu’utu’u ‘ore i te matahiti. Ua fa’ata’ahia ‘ōia no te fa’atupu e rave rahi mau tere tonohia : te ‘itea tamaura’ahia, te hi’opo’ara’a, e te parurura’a i te mau tuha’a moana fa’arava’ira’a faufa’a, hoho’a no te mau nu’u ‘ihitai, no te tapura ‘ōhipa a te hau i ni’a i te moana, ei muto’i no te mau rava’aira’a, te araira’a i te mau tautaira’a ‘ēia, paturura’a rave’a, e aore ra tauturura’a no te maita’i o te mau huira’atira.

 

I roto i ta’na ‘ore ro, ua fa’aha’amana’o te Peretiteni, e ua tia’i rahihia mai na taua tima ra, i te mea ato’ahia, ua iti roa te faito rahira’a fa’ehau, i roto i na matahiti to’o’āhuru i mā’iri a’e nei. Ua fa’aha’amana’o ato’a o Edouard Fritch e te rahira’a no te tuha’a ‘oti’a moana o Porinetia farani, te pū’ohu ra ‘ōia ana’e iho e 47 % no te rahira’a ‘ōti’a moana fa’arava’ira’a faufa’a a Farani, te numera piti i roto i teie nei e mea rahi roa a’e tō’na ‘ōti’a moana.

 

Ua haa’apapu mai te Peretiteni i te faufa’a rahi no te ‘ōti’a moana e te no te ti’ā’aura’a pu’etau hope ‘ore i te mau punavai o te hō’ē ia o te mau tareni faufa’a rahi roa a’e a Porinetia farani, o tei riro ato’a mai ei fenua matamua roa no Patitifa, o tei ‘ōpani ‘eta’eta roa, ‘ēiaha te mau huru pahi tai’a ato‘a no te rapae’au mai, ia haere mai e tautai i roto i tō’na ‘ōti’a moana : te rava’aira’a, i roto i te ‘Ōti’a Moana Porinetia, ua fa’ata’a noahia ia i teie mahana na te feia rava’ai ana’e iho no Porinetia farani.

 

I roto i te reira hi’ora’ a, e hia’ai rahi maoti mau ia te Fenua nei, ia ha’apuai i tā’na mau rave’a no te hi’opo’ara’ a i tō’na ‘ōti’a moana. Ua ha’apapu ato’a mai o Edouard Fritch, i te hope’a roara’a, ‘ēita te tareni a te Haunui i ni’a i te moana, e ta’ōti’a noahia i ni’a i te hi’opo’ara’a i te ‘ōti’a moana, e mea rahi ato’a ra te mau rave’a a te nu’u fa’ehau no te tauturura’a i te huira’atira. No te Peretiteni, te tauturu na roto mai i te taera’a mai o Bougainville, ia farii poupouhia te reira, no te mea, ‘ēita e nehenehe ia vaiiho hi’opo’a ‘ore noahia te ‘Ōti’a Moana Porinetia.