FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua ‘amui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou, i te po’ipo’i mahana piti ra, i piha’iiho i te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, i roto i te ‘iritira’a i te mau Rurura’a Rahi no te hamanira’a hoho’a hi’ofa’aro’o e no te mau hoho’a teata no te mau Aramoana, i te Peretitenira’a.

 

I roto i ta’na ‘orero, ua ha’apoupou atu te Peretiteni i teie fa’anahora’a hina’arohia e Christine Vial-Collet, Peretiteni vahine no te ta’atira’a a te feia hamani hoho’a teata e hamani hoho’a hi’o fa’aro’o no Guadeloupe, e o Christine Tisseau-Giraudel, Peretiteni vahine no te hamanira’a hoho’a hi’o fa’aro’o i Porinetia farani nei, e ua tae ato’a ‘oia i te ha’amauruuru maita’ira’a atu ia raua, no to raua ma’itira’a ia Porinetia farani no te fa’atupura’a i taua fa’anahora’a ra.

 

Ua ha’apapu o Edouard Fritch e te fa’a’amuira’a i te mau Aramoana no te ha’amatarara’a mai i te mau fa’anahora’a ‘api ‘amui e te tauto’ora’a e parauparau na roto ho’e a’e reo, ua riro ia no’na ei tauto’ora’a o tei hau i te maita’i. Ua tatara ato’a mai ‘oia e i roto i te ‘Apo’ora’a Teitei, i Paris, o tera maoti mau na te tauto’ora’a o ta ta’na ‘Apo’ora’ahau i tamata mai na i te ha’apua’i ma te rave’a e vaira, noa’tu a te mau iho hiro’a tumu no tera e tera fenua. ‘Oia mau, no te Peretiteni, e farerei taua mau raura’a iho hiro’a tumu ra i te taime e ‘aparauhia ai te mau parau rarahi faufa’a, e i te taime ihoa no te ha’apapura’a e te vai maoti mau ra ratou ma to ratou ta’ato’ara’a i roto i te ta’ato’ara’a no te haunui. Te rave’a ‘otahi noa e rahi ai to ratou pea ia tau’ahia mai, maoti ia vai ho’e ia ratou ma te rotahi, e na reira noa e roa’a mai ai ia ratou te puai no te horo’a i te mau mana’o ‘apapa maita’ihia no te fa’ahotu i te tuha’a no te hoho’a hi’o fa’aro’o e no te hoho’a teata i roto i te mau Aramoana farani.

 

Ua horo’a mai o Edouard Fritch i to’na hia’aira’a ‘eiaha taua tuha’a ra ia ta’oti’a noahia no to te mau Aramoana ana’e iho, ia purara ato’a atura te reira i ‘o atu i te mau ‘oti’a moana e ia parare na roto i te haunui, e tae noa atu na roto i teie nei ao. ‘Oia mau, e mea pinepine, te tafifi nei te mau hamanira’a a te mau fenua Aramoana no te roa’ara’a mai te mau matete i rapae’au atu i te mau vahi hamanira’a. ‘Are’a ho’i, no Porinetia farani, te faufa’a no taua mau hamanira’a hoho’a ra o te fa’atianira’a ia, ia riro o Porinetia farani ei vahi tipaera’a, no te mea, ua riro te fariira’a ratere ei tuha’a faufa’a rahi roa no te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia. Te fa’a’itera’a i te mau iho hiro’a fenua, tera ra, no te fa’a’ite atoara’a i te ta’ere e te ‘onara’a iho ta’ata no to matou nei ‘Ai’a, o ta te tuhaa porinetia ato’a ia e tauto’o ra ia faufa’ ahia na roto i teie mau fa’anahora’a .

 

Ua hina’aro te Peretiteni e ia ho’e pautuutu maita’i te ta’ato’ara’a no te mau ti’a o tei ‘amui mai i roto i teie nei mau Rurura’a rahi, e ia roa’a mai ta ratou mauha’a hau atu i te fa’ahiahia no te haerera’a e ti’i i te mau matete ‘api, e no te reira, ia ‘opere hauhia atu te mau tareni a te mau Aramoana e ia ‘amui atu no te ha’amahuta i te fa’arava’ira’a faufa’a mau o te hoho’a hi’o fa’aro’o i roto i to ratou mau fenua tata’itahi.