FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch e e rave rahi no te mau mero no te ’Āpo’ora’ahau, i te ahiahi mahana piti ra, i roto i te mau pū a te Ta’atira’a firanatoropita, i Pape’ete, no te fa’ahanahanara’a, na roto i te titau manihinira’a a te Tonotura o te Repupirita huira’atira no Taina, o Ling Long, i te Matahiti ’Āpi Tinito.

Ua ‘ite te ‘Āpo’ora’ahau i te anira’a a te ta’atira’a Te Ti’a Ara no ni’a i te fa’a‘orera’ahia te mau fa’anahora’ a ratio na roto i te mau reni rōroa (ripene AM).

Ua ti’a mai te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te avatea mahana toru ra, no te fa’atiti’aifaro i te mau parau ti’a ‘ore o tei ha’apurorohia na i ma’iri a’e nei na roto i te mau ‘āfata teata e mau ratio (ve’a rau) no te tuha’a o te Ha’apiira’a.

Na roto i te tamau noara’a i tō’na mau tere farerei na roto i te mau ’Ētaretia, ua tae atu te Peretiteni Edouard FRitch, i te ahiahi monire ra, ma te ’āpe’ehia atu na e rave rahi mau mero no te ’Āpo’ora’ahau, i te ’Evete, i roto i te aroa no te Mitioni, i Pape’ete.

Ua ha’amata mai te Peretiteni Edouard Fritch i te tahi mau tere farerei i te mau ‘Ētaretia fa’aro’o no Porinetia farani no te fa’atae i te mau poro’i fa’atau aroha no teie ‘ōmuara’a matahiti ‘āpi.

Ua fa’atae te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i tā’na mau poro’i fa’atau  aroha i te huira’atira.